Quickscan geeft eerste indrukken coalitieakkoorden gemeenten

Welke belangrijke thema’s komen in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden aan de orde?

Welke belangrijke thema’s komen in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden aan de orde? Zijn er verschillen in thema’s en aanpak tussen grote en kleine gemeenten? Welke verschuivingen in de prioriteiten voor de nieuwe bestuursperiode zijn zichtbaar ten opzichte van de bestuursperiode 2018–2022?

Platform31 maakte op verzoek van de VNG een analyse van de 116 collegeakkoorden die beschikbaar waren op 30 mei. Deze quickscan bevat de eerste indrukken van de plannen van de nieuw gevormde colleges. Tijdens de zomer wordt gewerkt aan een eindrapport met meer duiding bij de verschillende thema’s. Download de Quickscan Analyse Gemeentelijke Coalitieakkoorden 2022

Eerste verkenning rond kernthema's
In deze eerste verkenning is specifiek gekeken naar de kernthema’s bestuur, financiën en sociaal. Daarnaast wordt er een sneak preview gegeven over de thema’s duurzaamheid en wonen. In het eindrapport, dat wordt opgeleverd in september, zal hier nog dieper op worden ingegaan. Ook de overige thema’s, waaronder demografie, veiligheid, ruimte, mobiliteit en economie komen dan uitgebreid aan bod.

Grote uitdaging om alles gelijktijdig te behapstukken
In veel gemeenten wordt opgemerkt dat er veel tegelijk op hen afkomt en het een grote uitdaging vormt om dit alles gelijktijdig te behapstukken.  Er wordt regelmatig verwezen naar verschillende soorten crises waar we als land mee te maken hebben, waarvan – naast de coronacrisis – de wooncrisis en de energiecrisis vanuit gemeentelijk perspectief de voornaamste lijken te zijn. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn de meeste gemeenten zich ervan bewust dat regionale samenwerking en een integrale aanpak essentieel zijn.