Oud-griffier als formateur college

Kort na zijn pensionering als griffier van Berkelland is Andries Bannink door de gezamenlijke fractievoorzitters gevraagd om als formateur het college van Berkelland te formeren.

Dit is in de periode april-juni tot een goed einde gebracht. Andries laat hiermee zien dat er voor griffiers na pensionering ook nog volop mogelijkheden zijn om een nieuwe carrière in te slaan.