Rekenkamer verplicht vanaf 2023

Alle gemeenten worden volgend jaar verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel daartoe.

Lang niet alle gemeenten hebben nu een rekenkamer. Volgens de nieuwe wet moet elke gemeente een onafhankelijke rekenkamer hebben om de controlerende en kaderstellende taken van de gemeenteraad te ondersteunen. Dankzij de adviezen van die rekenkamers kunnen raden controleren of het gevoerde beleid en het bestuur kostenefficiënt, effectief en volgens de regels gebeurt.

Door nu strengere regels te stellen aan de rekenkamers, hoopt het kabinet de werking van de instanties te versterken. Tot nu toe konden gemeenten nog kiezen uit een onafhankelijke rekenkamer of het instellen van een rekenkamerfunctie waarin raadsleden het rekenkamerwerk overnamen. Dat laatste mag niet meer. Ook zijn veel ingestelde rekenkamers nauwelijks actief.

Het is voor gemeenten ‘van groot belang’ dat er gedegen rekenkamerwerk wordt verricht, stelt het kabinet in de toelichting op de aangenomen wet. Gemeenten mogen ervoor kiezen om alleen een rekenkamer in te richten, of deze op te richten samen met andere gemeenten.