Tilburg University wil graag in gesprek over democratische innovaties

Wordt burgerparticipatie genoemd in het nieuwe coalitieakkoord?

Vraagt de raad zich af: hoe kunnen burgers meepraten, meedenken of meebeslissen over gemeentelijk beleid? Met het grootschalige onderzoeksproject REDRESS doet de Tilburg University onderzoek naar hybride democratische innovaties, waarin vormen van stemmen (bijvoorbeeld referenda) en praten (bijvoorbeeld burgerfora) worden gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van een burgerforum waaraan een willekeurig geselecteerde groep burgers deelneemt, met een referendum onder alle inwoners, om de gemeenteraad te adviseren over beleid.

Graag willen de onderzoekers in gesprek met gemeenteraadsleden over hun opvattingen over burgerparticipatie en democratische innovaties. Ze zijn nadrukkelijk geïnteresseerd in zowel kansen, twijfels, vragen en bezwaren over democratische innovatie. We zouden daarnaast ook graag de opvattingen van gemeenteraadsleden met uiteenlopende achtergronden qua politieke ideologie, ervaring met, en opvattingen ten opzichte van burgerparticipatie horen. Ze gaan daarom graag met de gehele gemeenteraad in gesprek, waarbij ze de verschillende vormen van burgerparticipatie en democratische innovatie introduceren en vervolgens graag vragen, zorgen en  mogelijkheden met je bespreken. Het gesprek met de raad zal ongeveer 2-3 uur in beslag nemen.

Heeft je gemeenteraad interesse om hieraan mee te werken? Neem voor meer informatie contact op met de onderzoekers via REDRESS@tilburguniversity.edu. Meer informatie over het bredere onderzoeksproject is te vinden op www.redressproject.nl.