Leergang Meesterschap voor griffiers

De griffier heeft een bijzondere positie. Je bent als griffier eerste adviseur voor de raad, je werkt samen met diverse partijen in een complex en veelomvattend krachtenveld;

Raad, ambtelijke organisatie & maatschappelijke organisaties. Je taken, rollen en bevoegdheden staan vaak helder omschreven op papier, maar dan de praktijk: daar blijkt de werkelijkheid net even anders, gekleurder, weerbarstiger en minder rationeel dan op papier. Welkom in de wereld van de griffier.

Wat kun je verwachten?
In deze training bieden we je de inzichten, vaardigheden en de kennis die je nodig hebt voor het uitvoeren van de functie van griffier. Je gaat met opdrachten in de praktijk aan de slag, waarbij je jouw leerervaringen in een portfolio verwerkt en deelt met je medecursisten. We stellen je in deze leergang voor aan gastsprekers vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en de Thorbecke Academie. Bovendien gaan we experimenteren met de nieuwste ontwikkelingen in opleidingsland, een virtual classroom! Lees verder