De VvG roept de minister op snel de Tijdelijke wet weer in werking te laten gaan

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli afgeschaft, terwijl de coronacijfers alweer oplopen. De eerste gemeenten lopen daarom nu al, bij de laatste vergaderingen voor het reces, tegen problemen aan. In De Bilt zijn meerdere raadsleden en wethouders positief getest, terwijl de Kadernota moet worden vastgesteld.

De Vereniging van Griffiers roept de minister dan ook op om zo snel mogelijk de Tijdelijke wet weer in het leven te roepen, zodat gemeenteraden en provinciale staten zodra het voor hen nodig is weer digitaal kunnen vergaderen.