Uit het bestuur (13 sept. 2022)

In een overleg met BZK is er gesproken over de mogelijkheid om een taskforce in te stellen. Deze gaat zich bezig houden met de omvang van de griffies.

We zijn blij dat er steeds meer erkenning is bij BZK voor het werk van de griffie(r). We blijven inzetten op goede en volwaardige ondersteuning van alle raden en staten, ongeacht de grootte van de gemeente.

Strategisch profiel
Het bestuur heeft kennisgenomen van de Engelse vertaling van het Strategisch profiel van de Nederlandse griffier. Dit is afwijkend van het Amerikaanse profiel omdat deze is geënt op taken. Het Nederlandse profiel is geënt op competenties en verantwoordelijkheden. Ook de vervolgstudie 'Griffier in internationaal perspectief' is nu in het Engels beschikbaar. Beide publicaties worden nu aangeboden aan het bestuur van het IIMC.

Concept-begroting
Het bestuur heeft daarnaast de concept-begroting vastgesteld. Deze ontvangen jullie bij de uitnodiging en agenda voor de ALV die op het jaarcongres wordt gehouden.