Nieuws

Respectvol openstaan voor verschillen.

Pas op voor terugtrekkings-instrumenten en precedentwerking

Een collega stelde de vraag hoe om te gaan met politieke partijen die er niet in slagen hun ALV over de kandidatenlijst digitaal te doen.

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm ontwikkeld.

De wens om elkaar weer te zien is groot. Maar ook de voorzichtigheid van kwetsbare raads- en statenleden is te begrijpen.

Het programma Democratie in Actie is formeel afgesloten, en laat veel ervaringen van gemeenten na om je voordeel mee te doen! 

Hoe kom ik aan een snelle testuitslag, als morgen mijn raad fysiek vergadert?

De nieuwe verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming  is gepubliceerd in het

Soms heeft een nadeel ook een voordeel: Doordat de slotbijeenkomst van Democratie in Actie nu digitaal is, kan een onbeperkt aantal deelnemers deze

Collega Erna van Bekhoven, plv griffier in Gorinchem, schreef op persoonlijke titel een over het artikel over het Bob-model.

Raadsleden en Statenleden krijgen helaas steeds vaker te maken met agressie, intimidatie, online haat of scheldpartijen.

Met het oog op de vergaderplanning voor 2022 is het goed te weten dat de kans groot is dat de werking van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 w

Inmiddels is het Jaarcongres Velsen21 volop van start gegaan met The Night Before!

Vorige week heeft het VNG-bestuur gekozen voor één 

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober 2021. 

Dat griffier het mooiste beroep op aarde is weten wij allang! Aan de andere kant: iets is alleen maar leuk, omdat het een keer ophoudt…