Meer grip op regionale samenwerking

Welke mogelijkheden heb je als raadslid om meer grip te krijgen op regionale
samenwerking en verbonden partijen? De handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ laat zien hoe je als raad kunt sturen en controleren op regionale samenwerking.