Lessen en tips voor collectief leren in nieuwe bundel

Respectvol openstaan voor verschillen. Het is één van de boodschappen uit de vorige maand gepresenteerde bundel 'Collectief leren voor raadsleden'. Deze bundel vormt een korte, overzichtelijke weergave van ervaringen, adviezen en tips voor gemeenteraden om te investeren in een leer- en ontwikkeltraject om als raadsleden samen aan de slag te gaan.

Volgens Marjolein Teunissen (griffier in Molenlanden), draagt een gezamenlijke aanpak van de raad bij aan een sfeer van ‘respectvol openstaan voor verschillen’. De griffier vervult een 
belangrijke rol in het proces van collectief leren, vooral als ondersteuner. Meer hierover, lees je in de bundel 'Collectief leren voor raadsleden'. De rol van de griffier bij collectief leren komt hierbij o.a. uitgebreid aan bod.