Lokale democratie niet verbeterd… maar ook niet verslechterd

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen klinken vrijwel alleen zorgelijke geluiden over lokale democratie. 

Zo was het nieuws afgelopen najaar dat het vertrouwen in het lokaal bestuur flink gedaald was. Maar was het vroeger zoveel beter gesteld met lokale democratie? Het Lokaal Kiezersonderzoek (LKO) en andere enquêtes laten zien dat het de afgelopen veertig jaar niet zoveel beter of slechter ging met de lokale democratie. Zorgen over de lokale democratie zijn van alle tijden. Lees verder voor de resultaten van de laatste onderzoeken. 

Dit jaar is er weer een Lokaal Kiezersonderzoek. Zou het gedaalde vertrouwen in de landelijke politiek zijn weerslag hebben op het gemeentebestuur en de lokale democratie? We gaan het zien.