Coronamaatregelen en ALV's van politieke partijen

Een collega stelde de vraag hoe om te gaan met politieke partijen die er niet in slagen hun ALV over de kandidatenlijst digitaal te doen. Hoort zo'n bijeenkomst ook bij het 'politieke proces?' 

BZK laat weten dat in een besloten binnenruimte een maximum groepsgrootte van 50 personen geldt per zelfstandige binnenruimte. Het is dus mogelijk om een ledenvergadering tot 50 personen in een besloten binnenruimte te organiseren, mits de basisregels (zoals het houden van anderhalve meter afstand) gewaarborgd worden. Daarnaast moet de locatie een besloten ruimte zijn (waar geen andere bezoekersstromen zijn) en niet een publieke ruimte die voor de gelegenheid voor een besloten bijeenkomst wordt gebruikt. Eventueel kunnen partijen ervoor kiezen de vergadering hybride te organiseren (voor de digitaal vaardige leden) indien zij meer dan 50 deelnemers verwachten.