Hoe maak ik de afweging om hybride te gaan vergaderen?

De wens om elkaar weer te zien is groot. Maar ook de voorzichtigheid van kwetsbare raads- en statenleden is te begrijpen. Hoe maak je de afweging of we, bijvoorbeeld voor commissievergaderingen, hybride gaan vergaderen?

De Argumentenfabriek maakte daar kaarten voor die de voors en tegens verzameld hebben. Deze kunnen als gespreksonderlegger dienen voor de afweging.