Raadsverkiezingen

De raadsverkiezingen staan voor de deur. Een drukke tijd voor griffiers.

Er moeten bijvoorbeeld formatie afspraken worden gemaakt. Gelukkig zijn er in de praktijk inmiddels beproefde werkwijzen ontstaan om griffiers hierbij te helpen. Ook heeft de 100.000-plus Griffierskring 10 handige adviezen voor nieuwe raadsleden opgesteld.

Formatieafspraken tijdig maken
Wie neemt het voortouw bij de formatie? Neem je een externe formateur of niet? Hoe openbaar zijn de gesprekken? Maak vast voor de verkiezingen afspraken over deze periode. Hier vind je een voorbeeld. De NVvR heeft er een handreiking van gemaakt.

Tien adviezen voor nieuwe raadsleden
De 100.000-plus Griffierskring vatte een veelheid aan tips uit het hele land samen tot ‘Tien adviezen voor nieuwe raadsleden’. Hiermee worden nieuwe raadsleden uitgedaagd om inhoud te geven aan hun ideeën en idealen en daarmee die van de inwoners. Lees verder voor de Tien tips.