Boek ‘Gemeentelijke overheid in beweging’

De gemeentelijke overheid staat onder grote druk met alle maatschappelijke ontwikkelingen die zich aandienen.  

Deze ontwikkelingen vragen om maatwerk. Het boek “Gemeentelijke overheid in beweging” geeft gemeentelijke bestuurders handvatten voor een nieuw coalitieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen. Het geeft handvatten hoe om te gaan met de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor wie?
Het boek richt zich op iedereen die zich bezighoudt met de organisatie van de toekomst. Maar is vooral ook een handvat voor bestuurders, raadsleden en de strategische top binnen de ambtelijke organisaties. Het boek geeft in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen concrete handreikingen voor het opstellen van coalitieakkoorden. Het gaat in op de wisselwerking tussen bestuur en organisatie als een van de belangrijkste factoren voor succes. Zij moeten elkaar versterken om de toekomst vorm te geven.

Aanbevelingen
Om te zorgen dat de gemeente de rol neemt van sterke eerste overheid die een vertaling geeft van landelijke afspraken en tegelijkertijd aansluit bij de lokale situatie, worden de volgende aanbevelingen gedaan:

1. Maak inwoners deel van de oplossing; individueel en collectief
2. Ondersteun wie achterblijven
3. Ontwikkel een helder gemeenteprofiel
4. Kies radicaal voor de toekomst

Trends en ontwikkelingen
Het boek geeft een beschrijving van de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de komende jaren en hun gevolgen voor het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Hierbij is ook corona als katalysator meegenomen. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal stellingen om met elkaar over in gesprek te gaan.  

Gegevens
Auteurs: Bert van Ravenhorst, George Evers, Kees Koning Gemeentelijke overheid in beweging, februari 2022 (uitgegeven in eigen beheer) Met een voorwoord van Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde Erasmus Universiteit Rotterdam). Het boek is binnenkort kosteloos te downloaden op: www.managementissues.com en gemeentebewegers.nl/