Video's

Bekijk de kennisclips over het griffiersvak. In 12 stappen krijg je uitleg over de verschillende aspecten van het vak.

Blok 1: Plaats en positie van de griffier
Blok 2: Beslissen en besluitvorming
Blok 3: Griffier als schakel naar buiten
Blok 4: Griffier als procesregisseur
Onderzoek ‘De griffier in internationaal perspectief’

De commissie Professionalisering heeft een verkenning laten uitvoeren door de Stichting Decentraalbestuur.nl. Deze verkenning was bedoeld om na te gaan of de (internationale) certificering bij kan dragen aan de professionalisering van het griffiersvak in Nederland. Klik hier voor het onderzoeksrapport.