Vacature Commissie Openbaar Bestuur

Vanwege de pensionering van een aantal leden is de commissie Openbaar Bestuur op zoek naar versterking.

Kom jij de Commissie Openbaar Bestuur versterken?
De commissie volgt de ontwikkelingen in het lokale openbaar bestuur in de breedste zin van het woord i.r.t. de rol van de griffier en de positie van de raad. Belangrijke thema’s zijn o.a. vernieuwing van de lokale democratie, participatie, regionale samenwerking, de verhoudingen tussen de bestuurslagen, etc. Ook adviseert de commissie t.a.v. wetgevingstrajecten die in voorbereiding zijn, bijvoorbeeld rondom de herziening van de Wgr.

Als commissielid lever je een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de commissie. Dit kan tijdens de commissievergaderingen (6-7 x per jaar), maar ook daarbuiten door het oppakken van projecten en het schrijven van bijdragen. Eigen initiatief wordt daarbij van harte toegejuicht. Ook ben je betrokken bij de verschillende activiteiten van de commissie, denk bijvoorbeeld aan het organiseren van workshops op bijeenkomsten voor griffiers.

Belangstelling?
Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 4 april een korte motivatie naar Rosanne Slootweg, secretaris van de Commissie via rosanneslootweg@castricum.nl. Wil je graag eerst wat meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter, Arjan Oudbier (06 55123873 / a.oudbier@apeldoorn.nl) of de vice-voorzitter, Margriet Veeger (072 8880305 / mveeger@lisse.nl).