Brief minister over screening wethouders

De minister van BZK heeft een brief gestuurd aan alle burgemeesters over de screening van nieuwe wethouders n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen.

Zij geeft in de brief een aantal handvatten  om zoveel mogelijk te handelen in de geest van het wetsvoorstel ‘bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’.

Handreiking integriteitstoetsing
De Rijksoverheid heeft ook een Handreiking ‘integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen’ ontwikkeld. Deze handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers.