Beantwoording Kamervragen minister van Justitie levert nieuwe vragen op

De beantwoording van Kamervragen door de minister van Justitie (vraag 9) heeft wat vragen opgeleverd over het 'uitoefenen van werkzaamheden' door volksvertegenwoordigers. In overleg met het ministerie van BZK is de uitleg als volgt:

 

De uitzondering (het niet tonen van een toegangscode) voor volksvertegenwoordigers (raads-, staten- , formeel benoemde commissieleden en waterschapbestuurders) geldt indien het bezoek gericht is op het bijwonen van een vergadering van een volksvertegenwoordigende orgaan of een door het orgaan ingestelde commissie. Vindt deze niet plaats in het gemeentehuis, maar in een horecagelegenheid (zalencentrum of theater), dan is het van belang dat mensenstromen gescheiden kunnen blijven (een eigen ingang of geen andere vergaderingen op die avond) en horecafunctie na 8 uur dicht is.

Bezoeken in het kader van het volksvertegenwoordiger-zijn aan bijeenkomsten, verenigingen, ledenvergaderingen en dergelijke vallen niet onder de uitzondering: deze zouden in principe ook op een andere locatie plaats kunnen vinden waar geen toegangscode voor vereist is.

Wel heeft BZK aangegeven, naar aanleiding van de herindelingsverkiezingen deze week, dat verkiezingsdebatten (met meerdere kandidaten van verschillende partijen) in principe niet als evenement kwalificeren. Mocht een debat in een horecagelegenheid plaatsvinden, hoeven (kandidaat-)volksvertegenwoordigers dus geen CTB te tonen i.v.m. het belang van een verkiezingsdebat voor een eerlijk democratisch proces.