Overname ICT na ambtstermijn decentrale politieke ambtsdragers

Het is onder voorwaarden mogelijk dat voormalige ambtsdragers na afloop van het ambt de ter beschikking gestelde ICT-apparatuur kunnen behouden.