Digitale toegankelijkheid

Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

Gemeentelijke sites en apps moeten hierop worden aangepast. De ene gemeente is daar verder in dan de andere. Met het oog op de aanstaande verkiezingen, is het goed om hier (weer) aandacht voor te hebben, want relevant voor o.a. de verkiezingscampagnes of de coalitie-akkoorden. Lees verder voor  informatie, advies en inspiratie.