Opvang Oekraïners

Via het noodrecht hebben burgemeester de wettelijke taak gekregen om mensen uit Oekraïne op te vangen.

Dit gebeurt op basis van de Wet verplaatsing bevolking. Het doel hiervan is om voldoende opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Over het algemeen wordt er wel informatie naar de raad gestuurd over de opvang van Oekraïners. Het is aan te raden om er als griffier alert op te zijn dat er een gesprek plaatsvindt tussen raad en college over de te maken keuzes rondom de opvang. In Lochem was er afgelopen week op initiatief van de burgemeester bijvoorbeeld een extra Politieke avond om over dit vraagstuk van gedachten te wisselen.  

Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners
De Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) biedt handvatten die gemeenten ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de GOO. Uitgangspunt is dat de GOO toegankelijk is voor alle vluchtelingen uit Oekraïne. De Handreiking beschrijft de onderdelen en aspecten die voor iedere gemeente van toepassing zijn bij de organisatie, inrichting en inzet van de GOO. Download de GOO. NB dit is de 2e versie van de handreiking.