Rol van de raad bij BUIG-gelden

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG-budget). De VvG is samen met de VvR in gesprek geweest met het ministerie van SZW over de rol van de raad bij deze BUIG-gelden. 

Het resultaat hiervan is, dat de rol van de raad bij de aanvraag van de vangnetregeling is verduidelijkt en beter in beeld gebracht. Meer hierover lees je in het volgende artikel.