Commissie Communicatie & Informatie opgeheven

Op advies van de commissie zelf heeft het bestuur besloten om de commissie Communicatie & Informatie in haar huidige vorm op te heffen.

De afgelopen jaren heeft de commissie vooral veel tijd besteed aan de website. Andere werkzaamheden die initieel aan de commissie toebedacht waren, zijn niet de werkzaamheden die door de commissie uitgevoerd werden of gaan worden. Veel zaken liggen bij de verschillende commissies van onze vereniging en een aantal (uitvoerende) zaken hoort bij het Bureau van de Vereniging.

Aanbevelingen
De commissie heeft een aantal aanbevelingen meegegeven aan het bureau en de nieuwe communicatieadviseur (Fleur Wesselink) om verder uit te werken. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van de communicatie vanuit de diverse commissies en het bestuur en het organiseren van lunchgesprekken over relevante (communicatie) thema’s. Dit alles met als doel om meer transparantie en eenduidigheid te krijgen in de communicatie voor én door onze vereniging. Wij verwachten hier het komende jaar dan ook stappen in te zetten. De onlangs opgerichte werkgroep Informatievoorziening blijft wel in functie.