Digitale beëdiging raadsleden (toelichting)

In artikel 14 Gemeentewet staat dat de eed wordt afgelegd in de handen van de voorzitter in de vergadering van de raad.

Hoewel hier verder geen toelichting op wordt gegeven, moet volgens ons de eed worden afgelegd tijdens de vergadering waarbij de betreffende persoon fysiek aanwezig is. Beëdiging via geluids- en beeldverbinding is dan niet mogelijk.

Digitale vergadering
Op grond van artikel 14 Gemeentewet moet de eed in een openbare vergadering worden afgelegd. Omdat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming ook de mogelijkheid biedt tot een openbare digitale vergadering, zal de beëdiging ook in een openbare digitale vergadering plaats kunnen vinden.

Het verdient wel aanbeveling om visueel zichtbaar te maken dat het raadslid de eed aflegt ten overstaan van de voorzitter. Dat kan bijvoorbeeld door de vergadering vanuit het gemeentehuis te streamen en het raadslid daar, samen met de griffier en de voorzitter van de vergadering, fysiek aanwezig te laten zijn.

Raadsleden die niet fysiek aanwezig willen zijn
Als er raadsleden zijn die nog niet fysiek aanwezig willen zijn vanwege de corona-situatie. Dan kan je ervoor kiezen een fysieke raadsvergadering te organiseren, waarbij alle raadsleden die fysiek aanwezig kunnen zijn, geïnstalleerd worden. Op een later moment, bijvoorbeeld de volgende dag, kun je een digitale raadsvergadering uitschrijven, waarbij de afwezige raadsleden alsnog worden beëdigd in digitale setting.