Algemene ledenvergadering

De vereniging organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV). Hier vind je alle informatie over de aankomende vergadering.

ALV

De laatste ALV vond plaats op 22 september in in het ITA in Amsterdam. De volgende ALV vindt plaats op 7 juni in het Provinciehuis Den Bosch. 

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verslag ALV 23 september 2023
3. Jaarverslag en jaarrekening 2023

4. Benoeming Arend Meijer als lid van de kascommissie
5. Verkiezing Ruurd Palstra als vicevoorzitter van de vereniging
6. In het bijzonder: afscheid van een aantal leden die zich jarenlang hebben ingezet voor de vereniging
7. Eigenstandig en Onafhankelijk: toelichting bestuursstandpunt
8. Introductie vernieuwde Ontwikkelscan (verdere uitleg in workshop 13.30-15.00 uur)
9. Rondvraag en sluiting