Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden

Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving: raadsleden kunnen niet om digitalisering heen. 

‘Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden’ helpt u als raadslid beter vragen te stellen over digitaliseringskwesties. De publicatie biedt grip op de breedte aan politieke vragen die aan de orde kunnen zijn over het gebruik van data en ICT in en door de gemeente. De uitgave is ontwikkeld door Democratie in Actie in samenwerking met De Argumentenfabriek, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers. 

Vragen en waarden
Naast een overzicht van vragen vindt u in 'Digitalisering in beeld' een overzicht van de waarden die in de discussies over deze vragen een rol kunnen spelen. Denk aan de waarde ‘gelijkheid’ (mogen algoritmen discrimineren tussen groepen burgers?), of ‘openheid’ (moet de gemeente inzichtelijk maken welke data ze gebruikt, wat ze ermee doet en waarom). Met de informatiekaarten krijgen raadsleden gereedschap om hun eigen standpunten en die van anderen te onderzoeken.

Meer informatie
Download 'Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden'.