"Melden hoort en helpt", Stappenplan melding en aangifte voor politieke ambtsdragers

Raadsleden en Statenleden krijgen helaas steeds vaker te maken met agressie, intimidatie, online haat of scheldpartijen. Daarom is er een collectieve norm opgesteld met als uitgangspunt: melden hoort en helpt. Over het belang van deze normstelling gaf griffier Renée Wiggers tijdens het webinar Integriteit en Weerbaarheid op 18 november aan: “Ik zie een verschuiving in de norm, daarom is normstelling belangrijk.”

 

Of het nu on- of offline is, misdragingen tegenover ambtsdragers accepteren we niet en worden altijd gemeld. De ministeries van BZK en JenV hebben samen met het Netwerk Weerbaar Bestuur een praktisch stappenplan opgesteld voor griffiers, secretarissen en voorzitters om deze meldingen op te pakken voor een politieke ambtsdrager. Zo kun je de politieke ambtsdrager ontzorgen en ondersteunen in het meldingsproces. Het stappenplan zet uiteen hoe je een melding of aangifte begeleidt en waarmee je zoal rekening moet houden. Daarnaast bevat het beknopte achtergrondinformatie over de relevante strafbare feiten en passende alternatieven voor een strafrechtelijke reactie. Bekijk het stappenplan, download en print het uit voor op de griffie. Mail voor vragen over het stappenplan naar politiekeambtsdragers@minbzk.nl.