Wijziging datum installatie nieuwe gemeenteraad naar 30 maart 2021

Met het oog op de vergaderplanning voor 2022 is het goed te weten dat de kans groot is dat de werking van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 wordt verlengd. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van het afscheid nemen van de zittende gemeenteraad en het installeren en inwerken van de gemeenteraad 2022 – 2026.

 

De werking van de Tijdelijke wet loopt nu af op 31 december aanstaande. De minister van BZK bereidt een Koninklijk Besluit voor die moet leiden tot verlenging van de werking tot 1 juli 2022. Het kabinet besluit begin december definitief of de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 wordt verlengd. Wat betekent deze verlengde werking van de Tijdelijke wet (in combinatie met de Kieswet) voor de gemeenteraadsverkiezingen?

 

  1. Deze vinden (nog steeds) plaats op woensdag 16 maart, maar in elke gemeente moeten B&W een of meer stemlokalen aanwijzen waar vervroegd kan worden gestemd. Het aantal stemlokalen waar vervroegd kan worden gestemd is afhankelijk van het aantal kiesgerechtigden van de gemeente.

  2. De vaststelling van de uitslag van de verkiezingen vindt plaats op maandag 21 maart. Dus niet op vrijdag 18 maart.

  3. Het aftreden van de zittende gemeenteraad vindt plaats met ingang van woensdag 30 maart. Dat betekent dat de zittende gemeenteraad 6 dagen langer in functie blijft dan normaal gesproken volgens artikel C4 lid 2 Kieswet het geval is.

  4. Het onderzoek geloofsbrieven en het besluit tot toelating van de raadsleden voor de periode 2022 – 2026 moet plaatsvinden in een openbare raadsvergadering die is gelegen op een datum tussen 21 maart en 30 maart 2022.

  5. De dag waarop de voor de periode 2022 – 2026 gekozen raadsleden in een openbare raadsvergadering worden beëdigd is ingevolge artikel 18 Gemeentewet hierdoor vastgelegd op woensdag 30 maart 2022.

 

Met dank aan Olaf Schuwer voor deze attendering.