Juridische vraagbaak

De griffier krijgt in de dagelijkse praktijk te maken met vele vragen en dilemma's waar wet- en regelgeving niet altijd een kant-en-klaar antwoord op hebben. Heb jij een vraag waar je niet uitkomt en het antwoord niet op deze website is te vinden, vraagt het dan aan de juridische vraagbaak. De vraagbaak bestaat uit een aantal ervaren griffiers. Voor het stellen van jouw vraag, mail naar info@griffiers.nl. De vraagbaak streeft naar snelle beantwoording (binnen 48 uur). In de meeste gevallen slaagt zij hier ook in. 

Voor wie?

De vraagbaak is voor en door griffiers en gaat niet in op vragen van anderen. Dit voorkomt dat het antwoord van de vraagbaak gebruikt wordt tegen een collega-griffier.

Kennisuitwisseling

De antwoorden van de vraagbaak worden geanonimiseerd op de website beschikbaar gesteld (op het besloten gedeelte) aan alle leden. Zo delen we kennis en ervaring met elkaar. De vragensteller krijgt het antwoord telefonisch of via de mail toegezonden. Eventueel wordt vooraf ook contact opgenomen met de vragensteller als behoefte is aan enige verduidelijking over de vraag. Zo blijkt geregeld ‘een vraag achter de vraag’ te zitten waarvan het goed is als die bij de advisering in ogenschouw wordt genomen. Ook kan indien gewenst de beantwoording mondeling worden toegelicht.

Rubrieken

De vraagbaak hanteert 5 rubrieken voor indeling van de vragen:

  • Volksvertegenwoordiging
  • Griffie(r)
  • Geheimhouding
  • Integriteit
  • Verkiezingen

Alle vragen en antwoorden per rubriek tref je aan in het dossier 'Juridische Vraagbaak'.

Naar dossier Juridische Vraagbaak

Geraadpleegd

In het afgelopen jaar is 39 keer een beroep gedaan op de vraagbaak (2019: 25 en 2018: 20).

Deze toename in het aantal vragen is (voor een belangrijk deel) toe te schrijven aan de uitbraak van de Covid-19 pandemie en de als gevolg daarvan ingevoerde Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. De vraagbaak heeft 10 vragen ontvangen die gerelateerd waren aan de nieuwe tijdelijke wetgeving. Leden van de vraagbaak hebben onder hoge tijdsdruk input gegeven op het ontwerp van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.

Het overgrote deel van de vragen zijn gesteld door griffiers van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Dat is een bestendig beeld: ook in 2019, 2018 en 2017 waren collega’s uit die gemeenten in de (overgrote) meerderheid.

Profielfoto Jaap van Oeveren
Jaap
van
Oeveren
Coördinator Juridische Vraagbaak en commissielid
Gemeente Den Haag
Belangenbehartiging
Juridische vraagbaak commissie
Profielfoto Nicolle Bisschoff
Nicolle
Bisschoff
Gemeente Sittard-Geleen
Juridische vraagbaak commissie
Profielfoto Will Scheepens
Will
Scheepens
Juridische vraagbaak commissie
Profielfoto Berry van 't Westeinde
Berry
van
't Westeinde
Gemeente Goirle
Juridische vraagbaak commissie
Profielfoto Madeleine Wolfs
Madeleine
Wolfs
Gemeente Weert
Juridische vraagbaak commissie
Profielfoto Ton Keijzers
Ton
Keijzers
Gemeente Sint Anthonis
Juridische vraagbaak commissie
Profielfoto Willem Nedermeijer
Willem
Nedermeijer
Gemeente Laren
Juridische vraagbaak commissie