Nieuws

Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking.

Raadsleden spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie.

Bijna de helft van de in maart verkozen gemeenteraadsleden is nieuw in de raad.

Nu de nieuwe gemeenteraad zijn draai na de verkiezingen van maart een beetje heeft gevonden en in de meeste gemeenten het college is geïnstalleerd,

Verdieping voor griffiers bij overheidsorganisaties.

De wereld staat niet stil en ons vak ook niet. Het is daarom goed om ook na te denken over je eigen ontwikkeling.

20 juni kwam de Commissie belangenbehartiging bijeen en 21 juni was er een bestuursvergadering.

Wil je de presentaties of terugkoppeling van de workshops van het Voorjaargscongres/ALV nog eens teruglezen?

Voor de derde keer heeft de Vereniging van Griffiers een onderzoek laten doen naar de trends die er volgens griffiers spelen op lokaal niveau.

NRC doet onderzoek naar de vorming van de gemeenteraden en -besturen na de verkiezingen van 2022.

De afgelopen weken spraken gemeentebestuurders over digitale veiligheid.

Het wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei aangenomen door de Tweede Kamer.

Wordt burgerparticipatie genoemd in het nieuwe coalitieakkoord?

De commissie Professionalisering heeft een korte verkenning laten uitvoeren door de Stichting Decentraalbestuur.nl. 

Vrijdag 3 juni werd Arnout van Kooij op onze ALV benoemd tot het nieuwe bestuurslid Professionalisering.  Arnout is griffier in IJsselstein en daar

Van 22 tot en met 25 mei vond in Little Rock Arkansas het 76ste congres plaats van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC).

Taal is voor veel mensen moeilijk.

Raadsleden hebben onder bepaalde omstandigheden (ziekte, zwangerschap) recht op politiek verlof.

Dat griffier het mooiste beroep op aarde is weten wij allang! Aan de andere kant: iets is alleen maar leuk, omdat het een keer ophoudt…

Van 22 tot 25 mei 2022 vindt het internationale griffierscongres (IIMC) plaats in Little Rock, Arkansas.

Ben jij straks lid van de commissie integriteit?

Vier routes voor grip en inzicht voor raadsleden op sociaal domein.

De tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is opnieuw verlengd (tot 1 juli 2022).

Van 22 t/m 25 mei vindt in Little Rock (Arkansas) het congres van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC)plaats.

De professionaliseringsagenda van 2018-2022 loopt aan het eind van dit jaar af.

De Vereniging van Griffiers gaat de werking van het BOB-model evalueren.

De VNG nodigt je van harte uit om je kandidaat te stellen voor een of meer vacatures. Er zijn 226 vacatures beschikbaar.

De jaarrekening van de vereniging wordt gecontroleerd door een kascommissie.

Zoals vorige week in de nieuwsbrief aangekondigd, hebben journalisten van NRC de hulp van de griffie nodig bij een onderzoek naar de colle

In de regio IJsselland zijn vier grote gemeenschappelijke regelingen (GR-en).

Voor een onderzoek naar de collegevorming, doen journalisten van NRC een beroep op de kennis en tijd van griffiers.

Op vrijdag 22 april vond een commissiedag plaats.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de gemeenteraden geïnstalleerd, zullen ook de werkgevercommissies weer gevuld worden met (nieuwe) leden.

Gert Logt, griffier van Hendrik-Ido-Ambacht is op zoek naar ervaringen met regionale adviescommissies bij gemeenschappelijke regelingen.

Via het noodrecht hebben burgemeester de wettelijke taak gekregen om mensen uit Oekraïne op te vangen.

Gemeenten met flinke tekorten op de Participatiewet kunnen een zogeheten ‘vangnetuitkering’ aanvragen.

Overheden krijgen steeds vaker te maken met desinformatie.

Van welke activiteiten krijg je de meeste energie? Waar zou je meer tijd aan willen besteden?

De minister van BZK heeft een brief gestuurd aan alle burgemeesters over de screening van nieuwe wethouders n.a.v.

Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving: raadsleden kunnen niet om digitalisering heen.

Hoe haal je het beste uit je raadslidmaatschap? Wat zijn je rechten? En welke instrumenten staan je ter beschikking?

ROB adviezen voor een vliegende start.

 

De Digitale Raadgever is een interactieve tool die gemeenteraadsleden helpt om tot een geïnformeerd besluit te komen over een data-gerelateerd voor

Het is onder voorwaarden mogelijk dat voormalige ambtsdragers na afloop van het ambt de ter beschikking gestelde ICT-apparatuur kunnen behouden.

Voor gemeenteraden die aan de slag willen met een raadsakkoord of raadsprogramma en voor de griffier die de raad daarbij ondersteunt. 

Kant-en-klare suggesties voor democratische vernieuwing in college- en raadsakkoorden. 

Als griffier, gemeentesecretaris en burgemeester verder in gesprek met elkaar? Er is een toolkit die helpt om het gesprek te structureren. 

Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

 

Op 25 april start een grote vacatureronde voor het werven van nieuwe bestuurs- en commissieleden.