Nieuws

Als de verkiezingen zijn geweest en de installatie van de nieuwe gemeenteraad dichterbij komt, is er straks ook een nieuwe werkgever voor griffiers

In artikel 14 Gemeentewet staat dat de eed wordt afgelegd in de handen van de voorzitter in de vergadering van de raad.

Gemeenten zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen.

We zoeken een bestuurslid die de linking pin wil zijn tussen het bestuur en de Commissie Professionalisering én naar het IIMC.

Vanwege de pensionering van een aantal leden is de commissie Openbaar Bestuur op zoek naar versterking.

De raadsverkiezingen staan voor de deur. Een drukke tijd voor griffiers.

Door de inwerkingtreding van de Wnra is in artikel 11.5 van de CAO-Gemeenten de verplichting opgenomen dat de werkgever een geschillencommissie in

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen klinken vrijwel alleen zorgelijke geluiden over lokale democratie. 

Op advies van de commissie zelf heeft het bestuur besloten om de commissie Communicatie & Informatie in haar huidige vorm op te heffen.

Het slotprogramma van de online Klaar voor 4 jaar tiendaagse voor kandidaat-raadsleden is terug te zien.

Zeventig aanbevelingen om de decentrale democratie sterker te maken

 

Vandaag is de achtste verlenging van de Tijdelijke wet gepubliceerd in het Staatsblad:

Een essay van de commissie Openbaar Bestuur van de Vereniging van Griffiers. 

Raymond Vlecken, burgemeester van Weert, is voorzitter van de BZK projectgroep lokale rekenkamers.

De VNG heeft de Raadgever Digitale Veiligheid gepubliceerd om dit onderwerp bij de gemeente op de agenda te zetten.

De gemeentelijke overheid staat onder grote druk met alle maatschappelijke ontwikkelingen die zich aandienen.  

Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies (BUIG-budget).

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseren campagnebureau BKB, het Periklesinstituut, de Volkskrant, De Nieuws BV en talkshow M de de

Voor wie nog aan het puzzelen was met een plan B voor de uitslagenavond: vanaf 25 februari zijn voor evenementen met minder dan 500 personen geen b

Moeten deelnemers aan verkiezingsdebatten en andere activiteiten ook een QR-code tonen om binnen te komen? 

Welke mogelijkheden heb je als raadslid om meer grip te krijgen op regionale

Respectvol openstaan voor verschillen.

Ben jij goed in het positioneren van de raad als werkgever? En in het bevorderen van de rechtspositie van de griffie(r)s?

Pas op voor terugtrekkings-instrumenten en precedentwerking

Een collega stelde de vraag hoe om te gaan met politieke partijen die er niet in slagen hun ALV over de kandidatenlijst digitaal te doen.

Agressie en intimidatie accepteren we niet. Daarom heeft het Netwerk Weerbaar Bestuur een collectieve norm ontwikkeld.

De wens om elkaar weer te zien is groot. Maar ook de voorzichtigheid van kwetsbare raads- en statenleden is te begrijpen.

Het programma Democratie in Actie is formeel afgesloten, en laat veel ervaringen van gemeenten na om je voordeel mee te doen! 

Hoe kom ik aan een snelle testuitslag, als morgen mijn raad fysiek vergadert?

De nieuwe verlenging van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming  is gepubliceerd in het

Soms heeft een nadeel ook een voordeel: Doordat de slotbijeenkomst van Democratie in Actie nu digitaal is, kan een onbeperkt aantal deelnemers deze

Collega Erna van Bekhoven, plv griffier in Gorinchem, schreef op persoonlijke titel een over het artikel over het Bob-model.

Raadsleden en Statenleden krijgen helaas steeds vaker te maken met agressie, intimidatie, online haat of scheldpartijen.

Met het oog op de vergaderplanning voor 2022 is het goed te weten dat de kans groot is dat de werking van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 w

In mei van dit jaar hebben veel griffiers een bijdrage geleverd aan een enquête over de gevolgen van fractiesplitsing.

De raadsverkiezingen in maart 2022 zijn een prima aanleiding voor rekenkamer(commissie)s en gemeenteraden om weer kennis te maken en de basis te le

Het kabinet investeert in lokale rekenkamers om zo de controlerende rol van gemeenteraden te versterken.

De eerste bijeenkomst sinds anderhalf jaar waar we elkaar weer konden ontmoeten rond inhoud en plezier.

Inmiddels is het Jaarcongres Velsen21 volop van start gegaan met The Night Before!

In overleg met het ministerie van BZK kunnen we de volgende uitleg geven over de Coronamaatregelen na 25 september, als de 1,5 meter-regel wordt lo

Vorige week heeft het VNG-bestuur gekozen voor één 

Wij nodigen je van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober 2021. 

Het programma Democratie in Actie heeft veel opgeleverd.

Hoe ontwerpen we de lokale debatruimtes van de toekomst, zodat ze bijdragen aan een betere verbinding tussen burger en politiek?

Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober is het eindelijk zover, hét griffierscongres.