Nieuws

De minister heeft in een brief een advies aan de kamer gestuurd over de versterking van de positie van de griffier (n.a.v.

De NVvR organiseert een aantal bijeenkomsten over het thema “de ideale omvang van de griffie”.

De Selectielijst e-mailbewaring gemeenten en intergemeentelijke organen 2024 is vastgesteld door de algemene rijksarchivaris.

Afgelopen vrijdag kwam de jaarcongrescommissie voor de laatste keer bijeen.

Bijna 10 % van de gemeenteraden heeft een adviescommissie ingesteld die raadsleden adviseert over hun nevenfuncties in het kader van integriteit.

Vanwege de grote belangstelling zijn er twee nieuwe trainingen voor driehoeken gepland.

Ter afronding van de master bestuurskunde aan de Vrije Universiteit heeft Gerald van Dijk onderzoek gedaan naar de ervaren succesfactoren om als gr

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of

Het ministerie van BZK zet zich in voor de versterking van decentraal bestuur en volksvertegenwoordigingen.

De gewijzigde Gemeentewet geeft aan in artikel 88 lid 6: ”Indien het college, de burgemeester of een commissie overeenkomstig het tweede, derde of

Gemeenten maken zich zorgen over de impact van misleidende informatie op de lokale democratie, blijkt uit een onderzoek van IenO Research.

Dit najaar organiseert de VNG vijf regionale bijeenkomsten over de belangrijke rol van lokale publieke omroepen.

Het VNG-projectteam digitale toegankelijkheid organiseert in september een gesprek met leveranciers van RISsen.

Sinds 2022 geven Ron van den Heuvel en Nancy Mosterman (i.s.w.m.

Van 24 juli tot 7 augustus is het bureau gesloten. Daarna staan we weer graag voor je klaar!

De juridische vraagbaak is je snel en gemakkelijk van dienst bij juridische en politiek-bestuurlijke vraagstukken uit de praktijk.

Leden van de gemeenteraad en andere volksvertegenwoordigers moeten ook de mogelijkheid hebben om passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor hu

Linda Larter MBE BA (Hons) vertelde tijdens de Algemene ledenvergadering op 8 juni dat in Engeland steeds meer raadsleden en clercs vertrekken vanw

Vanuit de VvG willen we graag samen met VNG-GGU komen tot een voor iedereen bruikbaar programma van eisen voor de inkoop van een nieuw RIS of SIS.

Op donderdagmiddag 21 sept. is de VvG gastheer van het vierde Regio XI Symposium in De Balie in Amsterdam.

Op vrijdag 23 juni vond de eerste Atheense Dialoog van de VvG plaats in het fraaie Oude Stadhuis van Amersfoort.

Beleef een onvergetelijke dag in het bruisende hart van Amsterdam!

De raad van Almere heeft gekozen voor een ander model van vergaderen.

De commissie Belangenbehartiging heeft de Modelinstructie voor de griffier een update gegeven.

De commissie Belangenbehartiging heeft een goed gesprek gehad met een delegatie van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Sta je als griffier stil bij jouw eigen ontwikkeling? De ontwikkelscan biedt hiervoor goede handvaten.

Op vrijdag 16 juni was onze jaarlijkse d-day (heidag), dit keer op het landgoed Oranjewoud.

Afgelopen maanden is de selectiecommissie op zoek gegaan naar een opvolger voor Renée Wiggers.

De Wet participatie op decentraal niveau komt nu echt dichterbij: 4 juli staat de Kamerbehandeling gepland.

Als je graag een opleiding of training wilt volgen, maar er is niet voldoende opleidingsbudget beschikbaar, laat het dan weten.

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de mogelijkheden om de decentrale griffiers

‘‘Iemand vroeg mij wat het betekent, de dingen die ik doe, iemand vroeg mij wat de reden is, en dit, tussen alle woorden die ik zo even sprak

Landelijk onderzoek naar de organisatie en ambities van griffies in Nederland.

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de (juridische) mogelijkheden om de decentr

Van 14 tot en met 17 mei heb ik het IIMC Jaarcongres in Minneapolis mogen bezoeken.

Beste leden, Door het bestuur van de Vereniging van Griffiers ben ik voorgedragen als nieuwe penningmeester.

8 juni was het voorjaarscongres en de ALV van de VvG in Amstelveen. Het thema was: De decentrale politiek onder druk.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) en de Vereniging van Griffiers (VvG) gaan zich extra inspannen voor het versterken van het lokaal

Beleef het hoogtepunt van het jaar: het Jaarcongres van de Vereniging van Griffiers (VvG) op 21 en 22 september in het bruisende Amsterdam.

Veel gemeenteraden zijn bezig een rekenkamer ‘nieuwe stijl’ in te richten, zonder raadsleden.

Ook dit jaar was een delegatie van de VvG aanwezig op het jaarlijkse IIMC-congres.

Aanstaande week stemt de Kamer over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau en wordt van gemeenten verwacht dat ze een parti

Deel objectieve informatie ruimhartig met raadsleden en gebruik ambtelijke bijstand als objectieve informatiebron.

Ben jij klaar om jouw leiderschapsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen?

Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden.

Het bestuur vergaderde afgelopen week in Utrecht.

Boekbespreking van Brené Brown’s Durf te leiden

In maart heeft de Raadsledenvereniging een brief aan de werkgeverscommissies gestuurd over het gebruik van de nieuwe profielen.

Beste griffier, voor de master Bestuur en Beleid van de Universiteit Utrecht voer ik een scriptieonderzoek uit naar het werk van de griffier in een