Nieuws

Integriteit dient een vaste plek te krijgen op de agenda van de gemeenteraad’.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde tips voor het controleren door de gemeenteraad van de inzet van technologie.

Deze handreiking gaat inhoudelijk kort in op de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022.

In opdracht van het ministerie van BZK is een onderzoek uitgevoerd naar bestuurscultuur.

Vanwege het besluit van het parlement om geen raadsleden meer toe te laten in de rekenkamers bereidt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een

Dat is de ondertitel van het verhaal dat Rene Cuperus zal houden op de Griffiedag die we samen met Prodemos organiseren op 25 november a.s.

Zoals jullie al wellicht aan de titel van dit bericht hebben kunnen zien, gaat de commissie Professionalisering voortaan ‘door het leven’ als de co

De vereniging van griffiers heeft weer een jaarboek uitgegeven. In het jaarboek staat het begrip leiderschap centraal.

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld.

Gemeenteraden maken het meest gebruik van Twitter. Van de 344, maken 110 raden gebruik van dit platform.

Column Douwe Jan Elzinga.

 

Alle gemeenten worden volgend jaar verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen.

De griffier heeft een bijzondere positie.

Wil je alvast een inhoudelijk voorproefje op het congres? Petra Habets organiseert op 6 okt. twee kleinschalige workshops;

In een overleg met BZK is er gesproken over de mogelijkheid om een taskforce in te stellen.

De NVvR zoekt griffiers die feedback willen geven over het gebruik van de leeromgeving. 

Afgelopen dinsdag was er een lunchgesprek over de AVG met Walter van Wijk van het CIP.

Het afgelopen jaar hebben wij te maken gekregen met enorm veel wijzigingen in persoonlijke gegevens, bijv.

Op vrijdag 9 september had de commissie Professionalisering de jaarlijkse ‘D-day’ (heidag) op een prachtige en inspirerende locatie – Floriade Alme

Heb je een motie waarvan je andere gemeenten of de VNG op de hoogte wilt stellen?

Gemeenteraden kunnen, wanneer er een vacature voor een burgemeester is, veel actiever zélf op zoek gaan naar geschikte kandidaten in plaats van afw

Dat het verloop onder griffiers en raadsadviseurs momenteel hoog is, weten we allemaal.

De gemeentelijke politiek is de afgelopen jaren veranderd. De omgangsvormen worden ruwer en aanspreekvormen persoonlijker.

De Strategische griffier is een zevendaags programma voor (plaatsvervangende) griffiers die hun strategische positionering en profilering willen on

Tijdens de coronacrisis was er een tijdelijke regeling voor digitale raadsvergaderingen. De regering wil dit nu permanent mogelijk maken.

Deze week starten de regionale bijeenkomsten in het kader van de 'Werkgeversfunctie van de Raad' in samenwerking met de Raadsledenvereniging.

Rob Bats weet als geen ander hoe een incident in de digitale wereld kan uitgroeien tot een levensechte crisis.

Er is een pilot geopend voor mensen met een beperking die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen van 2023 voor de provinciale staten en

Kort na zijn pensionering als griffier van Berkelland is Andries Bannink door de gezamenlijke fractievoorzitters gevraagd om als formateur het coll

Op de Algemene Ledenvergadering VNG op 29 juni is een motie ingebracht door Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, mede namens de cyberb

Wilt u de vergadervoorbereiding uit uw RIS kunnen gebruiken in uw AV systeem in de raadzaal? Wilt u bovendien uw livestream voorzien van metadata?

Twintig jaar na de introductie van griffiers in gemeenten is de award voor de jongste griffier in het leven geroepen.

De Autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft een handreiking gemaakt voor gemeenteraadsleden die (nog) geen of weinig tijd hebben gehad om zich te ver

Naast het aanbieden van deze verbindende app voor het congres, biedt Networkapp nog meer op het gebied van netwerken.

Heb jij hart voor het lokaal bestuur en loop jij warm voor vernieuwingen?

Het is van belang de juiste regels te volgen bij het aanvragen van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor decentrale volksvertegenwoordigers.

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden én te blijven is vaak hoog.

Samen met de Raadsledenvereniging biedt de VvG dit najaar trainingen aan voor werkgeverscommissies.

Sinds de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft de functie van griffier zich doorontwikkeld en geprofessionaliseerd.

Veel van jullie weten al dat de Vereniging van Griffiers een besloten LinkedIn groep heeft.

Afgelopen vrijdag ging de Commissie Openbaar Bestuur de hei op om met elkaar na te denken over de onderwerpen waar de commissie de komende periode

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zoekt griffiers die feedback geven over het gebruik van de leeromgeving zodat deze nog beter kan aansluit

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli afgeschaft, terwijl de coronacijfers alweer oplopen.

Welke belangrijke thema’s komen in de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden aan de orde?

Gemeenten komen vanaf 2026 structureel middelen tekort om hun taken uit te voeren. Dit tekort loopt daarna elk jaar verder op.

Op donderdagavond 30 juni 2022 heeft burgemeester Hans Gaillard de erepenning van de gemeente Son en Breugel uitgereikt aan griffier Frans den Heng

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is per 1 juli afgeschaft, terwijl de coronacijfers alweer oplopen.

In reactie op de berichtgeving in de NRC van 30 juni hebben we

Per 1 juli 2022 is de Tijdelijke wet digitale besluitvorming vervallen.