Verkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal de vereniging in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden weer een Klaar-voor-vier-jaar programma voor aspirant-raadsleden organiseren. Houdt hiervoor de Headlines en de website van de NVvR in de gaten!

Stappenplan startprogramma nieuwe raad

De vereniging heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een overzicht voor griffiers gemaakt dat laat zien welke stappen je wanneer kunt zetten om te komen tot een goede voorbereiding van de nieuwe raad, download het stappenplan

Ook vind je hier een handreiking uit de praktijk over deze belangrijke periode. 

Oriëntatie op het raadslidmaatschap

Voor geïnteresseerden die zich willen oriënteren op het raadslidmaatschap is beschikbaar:

Opleidingsmodules voor raadsleden

Voor zowel startende raadsleden als zittende raadsleden zijn er:

Hoe word ik een sterke raad?

Om een sterke gemeenteraad te zijn, is het van belang dat raadsleden zich bewust zijn over hun eigen rol en positie.

  • Voorafgaand aan de raadsverkiezingen doet de zittende raad er goed aan een overdrachtsdocument op te stellen waarmee ze de nieuwe raad adviezen geeft over het versterken van de eigen rol en positie. Een voorbeeld van een ingevuld overdrachtsdocument, in dit geval van een griffier aan zijn opvolger, vind je hier. 
  • Raadsleden kunnen hun rol en positie versterken als zij meteen bij de start van de nieuwe raad gezamenlijk afspraken maken over negen thema’s, de zogenaamde negen starttegels.
  • De Vereniging van Rekenkamers heeft een tool ontwikkeld om de raad kennis te laten maken met de rekenkamer(commissie). 
  • Er is een informatiekaart beschikbaar waarop raadsleden tips geven over de 10 belangrijkste competenties van raadsleden. 

Raadsakkoorden

Inmiddels is er de nodige informatie verschenen over werken met raadsakkoorden:

  • Hier vind je in de Routekaart van onderzoekers Lianne van Kalken en Geerten Boogaard, gemaakt naar aanleiding van hun onderzoek bij diverse gemeenten.  
  • Hier kan je een webinar terugkijken dat werd gehouden voor griffiers en gemeentesecretarissen
  • De handouts van dit webinar vind je hier: De inleiding van John Bijl en de uitkomsten van de mentimeter

Formatieafspraken maken

Wie neemt het voortouw bij de formatie? Neem je een externe formateur of niet? Hoe openbaar zijn de gesprekken? Maak vast voor de verkiezingen afspraken over deze periode. Een voorbeeld daarvan vind je hier. De NVvR heeft er een handreiking van gemaakt. 

Voor de Statenverkiezingen is door Groningen een handreiking gemaakt, waarmee StatenlidNu, de vereniging voor Statenleden een algemene handreiking heeft gemaakt. 

Artikelen

De griffier speelt een adviserende rol voor raadsleden als het gaat om professionalisering van de raad als geheel of van individuele raadsleden.

Nieuws

Hoe haal je het beste uit je raadslidmaatschap? Wat zijn je rechten? En welke instrumenten staan je ter beschikking?

ROB adviezen voor een vliegende start.

 

Als de verkiezingen zijn geweest en de installatie van de nieuwe gemeenteraad dichterbij komt, is er straks ook een nieuwe werkgever voor griffiers