Professionalisering van de raad

De griffier speelt een adviserende rol voor raadsleden als het gaat om professionalisering van de raad als geheel of van individuele raadsleden.
Bij de start van de nieuwe raad verzorgt de griffie in samenwerking met de raad het inwerkprogramma. Verder voorziet de griffier de raadsleden van relevante achtergrondinformatie over actuele dossiers en over opleidingsmogelijkheden. De vereniging werkt bij de professionalisering van de raad nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. 

Digitale leeromgeving voor raadsleden

Raadsleden kunnen 24/7 voor online opleidingsmodules terecht op de digitale leeromgeving. De leeromgeving is gratis en vrij toegankelijk want raadsleden hebben geen inlog nodig. De modules zijn ontwikkeld voor en door raadsleden. De digitale leeromgeving bevat e-learnings, modules, infographics, tips en educatieve filmpjes over allerlei onderwerpen. Zo zijn er modules die zich richten op het vergroten van Kennis (over bijvoorbeeld de energietransitie), Vaardigheden (hoe pak je iets aan, zoals debatteren) en Houding (hoe is je gedrag, hoe ga je bijvoorbeeld om met de balans werk/privé).

Naar de digitale leeromgeving

Leerlijnen
De modules over actuele thema's of veel gebruikte vaardigheden zijn per thema gegroepeerd in leerlijnen. Dit zijn de leerlijnen: 

 1. Hoe bereid je je voor op het raadslidmaatschap?
 2. De basis als raadslid
 3. Hoe word ik een sterke raad?
 4. Recht, integriteit en veiligheid
 5. Vergaderen
 6. Onderhandelen
 7. Financiën
 8. Ruimtelijke ordening / Omgevingswet
 9. Sociaal domein / Jeugd
 10. Participatie
 11. Persoonlijke effectiviteit
 12. Energietransitie

Directe links
Download hier een overzicht in pdf van de leerlijnen en de modules met directe links naar de leeromgeving.

Raadsacademies

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert meerdere keren per jaar Raadsacademies. Dat zijn regionale bijeenkomsten met inhoudelijke workshops voor raadsleden over een bepaald thema. Een actueel overzicht van de Raadsacademies vind je in de agenda van de raadsledenvereniging. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Net zoals in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de vereniging, met onder andere de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, weer een Klaar-voor-vier-jaar programma voor aspirant-raadsleden georganiseerd. Bovendien was er weer een gezamenlijk inwerkprogramma voor de in 2022 nieuw verkozen raadsleden. Meer informatie over deze programma's in het Dossier Raadsverkiezingen.