Raadsverkiezingen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 zal de vereniging in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden weer een Klaar-voor-vier-jaar programma voor aspirant-raadsleden organiseren. Bovendien komt er weer een gezamenlijk inwerkprogramma voor aankomende en de nieuw verkozen raadsleden. 
Meer informatie over deze programma's volgt z.s.m. 

Stappenplan startprogramma nieuwe raad

De vereniging heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een overzicht voor griffiers gemaakt dat laat zien welke stappen je wanneer kunt zetten om te komen tot een goede voorbereiding van de nieuwe raad. Meer informatie over het stappenplan, download het stappenplan

Oriëntatie

Voor geïnteresseerden die zich willen oriënteren op het raadslidmaatschap is beschikbaar:

Opleidingsmodules voor raadsleden

Voor zowel startende raadsleden als zittende raadsleden zijn er:

Hoe word ik een sterke raad?

Om een sterke gemeenteraad te zijn, is het van belang dat raadsleden zich bewust zijn over hun eigen rol en positie.

  • Voorafgaand aan de raadsverkiezingen doet de zittende raad er goed aan een overdrachtsdocument op te stellen waarmee ze de nieuwe raad adviezen geeft over het versterken van de eigen rol en positie. 
  • Raadsleden kunnen hun rol en positie versterken als zij meteen bij de start van de nieuwe raad gezamenlijk afspraken maken over negen thema’s, de zogenaamde negen starttegels.
  • De Vereniging van Rekenkamers heeft een tool ontwikkeld om de raad kennis te laten maken met de rekenkamer(commissie). 
  • Er is een informatiekaart beschikbaar waarop raadsleden tips geven over de 10 belangrijkste competenties van raadsleden. 
  • Informatie over werken met Raadsakkoorden vind je in de Routekaart van onderzoekers Lianne van Kalken en Geerten Boogaard.  

Formatieafspraken tijdig maken

Wie neemt het voortouw bij de formatie? Neem je een externe formateur of niet? Hoe openbaar zijn de gesprekken? Maak vast voor de verkiezingen afspraken over deze periode. Een voorbeeld daarvan vind je hier. De NVvR heeft er een handreiking van gemaakt. 

Artikelen

De griffier speelt een adviserende rol voor raadsleden als het gaat om professionalisering van de raad als geheel of van individuele raadsleden.

Nieuws

Met het oog op de vergaderplanning voor 2022 is het goed te weten dat de kans groot is dat de werking van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 w

De raadsverkiezingen in maart 2022 zijn een prima aanleiding voor rekenkamer(commissie)s en gemeenteraden om weer kennis te maken en de basis te le