Algemene ledenvergadering

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) nam onze voorzitter Renée Wiggers afscheid na een periode van 8 jaar.

Naast een staande ovatie leverde haar dat ook het erelidmaatschap van de Vereniging op. Hartelijk dank, Renée, voor al jouw inzet! Kisten ten Cate (provinciegriffier van Noord-Brabant), neemt het stokje van Renée over. Hier vind je een laatste gesprek met Renée. De afscheidsspeech die Renée op de ALV heeft gehouden, vind je hier. In Binnenlands Bestuur heeft een interview gestaan met Kirsten ten Cate, de nieuwe voorzitter van de vereniging. Je vind het interview hier. Kirsten stelt zich in de volgende Headlines even kort voor.

 

kirsten

Begroting
In het ALV-deel werd ook de begroting voor 2024 aangenomen met als nieuwe aandachtspunten arbeidsmarktvragen, digitalisering en actieve deelname aan het Netwerk Weerbaar Bestuur. Ook lichtte penningmeester Arjen van der Lugt toe dat we nu alle geldstromen zichtbaar willen maken in de jaarstukken (ook de inkomsten uit de BZK-subsidie). Daarmee wordt een aanbeveling van de kascommissie opgevolgd.

Rapport Eigenstandig en (on)afhankelijk
Harmen Binnema (universitair docent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht) lichtte kort het rapport “Eigenstandig en (on)afhankelijk” toe en hield een kleine ledenpeiling over de belangrijkste aanbevelingen van het rapport. De uitkomsten daarvan vind je hier. Dit rapport zal het komende jaar een belangrijke rol spelen in de meningsvorming binnen de vereniging en in de lobby naar buiten. 

Jaarboek
Tenslotte werd eveneens door Harmen Binnema (ditmaal als voorzitter van de redactie) het Jaarboek 2023 aangeboden aan de nieuwe voorzitter. Het Jaarboek gaat over informatie, desinformatie en misinformatie en wordt zeer binnenkort aan alle leden toegezonden. De digitale versie vind je alvast hier