VNG-uitspraak over functiewaardering griffiersprofiel

Zoals wellicht bekend, heeft het VNG-bestuur zich in 2022 al geschaard achter één griffiersprofiel, ter vervanging van de drie verschillende profielen in HR21.

De vraag over de functiewaardering bleef daarbij nog steeds open. In het afgelopen VNG-bestuur is nu besloten om het griffiersprofiel niet in HR21 te waarderen, maar dat er aansluiting wordt gezocht bij de inschaling van de burgemeester. Dit sluit ook aan bij het advies Eigenstandig en Onafhankelijk, dat aan BZK is uitgebracht. Volgende stap is nu om deze koppeling verder uit te werken en concreet te maken. De VNG zal hier een ledenbrief over verzenden aan de werkgeverscommissies.