Digitalisering en informatiesamenleving

Dat de digitalisering impact heeft op het werk van de raad en staten en ook van de griffier, is onmiskenbaar. Denk aan de rol van digitaal vergaderen, participeren en reageren. Maar ook aan wetgeving met veel impact. De Wet Digitale Overheid, de Wet Open overheid, Digitale toegankelijkheid en zo verder.

In dit dossier proberen we de relevante stukken bij elkaar te brengen.

De griffier en digitalisering

Er zijn door het Rathenau-instituut een aantal studies gedaan naar de gevolgen van digitalisering voor het raads- en statenwerk en ook de VNG heeft een rapporten uitgebracht over consequenties voor het lokaal bestuur. 

Deze studies vind je hier: 

Tools voor het gesprek met de raad zijn:

- De Digitale gereedschapskist: te vinden op de leeromgeving en via deze website

- De Datawijzer van de rekenkamer Den Bosch, met een animatiefilmpje ter toelichting. Dit filmpje vind je op de website van de rkc. 

- Een praktijkvoorbeeld uit Apeldoorn is de iVisie en de wijze waarop deze met de raad is besproken.

- Over de ethiek van omgaan met data is een VNG-Raadgever verschenen en een meer uitgebreide Handreiking Digitale Ethiek.

Digitale toegankelijkheid 

Vanaf 23 september 2021 moeten alle overheidswebsites in Nederland voldoen aan het (tijdelijk) Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid

Overheidsinstanties van alle lidstaten van de Europese Unie moeten de noodzakelijke maatregelen nemen om digitale informatie en diensten toegankelijk te publiceren. Dat is een wettelijke verplichting die in Nederland is vastgelegd in onder meer het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en de Wet Digitale Overheid. De Wet Gelijke Behandeling voor mensen met een handicap of chronische ziekte stelt dat mensen gelijk behandeld moeten worden. Je mag iemand niet buitensluiten op grond van een functiebeperking. Ook niet digitaal.

Een voorbeeld om te voldoen aan het besluit is de eis om video's (zoals raadsvergaderingen) te ondertitelen. 

Meer informatie

Raadsinformatiesysteem (RIS)

Ook het RIS moet voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Bij de aanbesteding is dit daarom een belangrijk aspect. Gemeente Lisse heeft een Programma van Eisen en Wensen opgesteld waarin de vereisten omtrent digitale toegankelijkheid zijn opgenomen. Dit programma kan als voorbeeld dienen over hoe je het proces zou kunnen inrichten om tot gunning te komen.