Praktische vormvereisten mogen schriftelijk vragenrecht niet uithollen

In het Reglement van Orde mogen praktische eisen worden gesteld aan het uitoefenen van het schriftelijk vragenrecht.

Maar wanneer een raadslid zijn vragen onjuist heeft geformuleerd, moet het raadslid (zo nodig met hulp van de griffie) de gelegenheid krijgen om de vragen alsnog op de vereiste wijze te formuleren. Lees verder