Intervisie 2024: nog 2 plekken beschikbaar!

De oproep voor deelname aan een intervisietraject in de vorige Headlines was bijzonder succesvol.

Inmiddels zijn er twee nieuwe intervisiegroepen gestart: Hollands Glorie en L&B genaamd. 

Derde groep
Gezien het aantal aanmeldingen, wordt het ook mogelijk om binnenkort een derde groep samen te stellen. Daarvoor zijn in ieder geval nog twee nieuwe deelnemers nodig. Hierbij wordt speciaal gekeken naar (plaatsvervangende) griffiers uit Friesland of de kop van Noord-Holland. Ook als je niet uit één van die regio’s komt, kun je je uiteraard aanmelden.

Dus pak nu je kans om nog dit jaar aan je eigen intervisietraject te beginnen en meld je aan via info@griffiers.nl onder vermelding van 'intervisie'.