Indexatie vergoedingen voor politieke ambtsdragers

Elk jaar worden de vergoedingen voor politieke ambtsdragers op 1 januari geïndexeerd.

Voor meer informatie zie: Circulaires indexatie (onkosten)vergoeding gemeenten, provincies en waterschappen

TIP: abonneer je op ‘meldingen over nieuwe publicaties voor politieke ambtsdragers’ via https://www.politiekeambtsdragers.nl We worden hierover namelijk niet meer automatisch geïnformeerd.