Eilandsraad Saba op werkbezoek

De Eilandsraad (en leden van de griffie) van Saba waren onlangs op werkbezoek in Nederland.

De gemeente Saba heeft zo'n 1900 inwoners en is dus een zeer kleine gemeente.

Bezoek aan gemeenteraad Zoeterwoude
De Eilandsraad heeft tijdens hun werkbezoek o.a. een kijkje genomen in de keuken van de Zoeterwoudse gemeenteraad. Deze gaf inzicht in hun werkzaamheden en processen. Lees verder

Workshop
Bestuursadviseur Ralph de Vries, verzorgde een workshop voor de Eilandsraad in het VNG kantoor.

Aan de hand van de praatplaat werd gesproken over de rol van de griffier en het samenspel met de raad, het college, de ambtelijke organisatie en de eilandbewoners. Ook de rol van de griffier binnen de driehoek (met de gouverneur en de eilandsecretaris) en het belang daarvan voor de positie van de raad kwam aan bod.

Vragen over ambtelijke bijstand en raadsvoorstellen
Vanuit de Eilandsraad, waren er vragen over het recht op de ambtelijke bijstand en de vorm en inhoud van raadsvoorstellen. Om de kwaliteit hiervan te verbeteren, doet de raad een groot beroep op de griffier om raadsvoorstellen van een deugdelijke samenvatting te voorzien. Dit vraagt van de griffier veel inhoudelijke kennis, terwijl die eigenlijk vanuit de ambtelijke organisatie beschikbaar gesteld moet worden. De griffier staat echter relatief op afstand van de ambtelijke organisatie. Ook het contact tussen raadsleden en ambtenaren is op Saba niet vanzelfsprekend. Een van de aanbevelingen was dan ook om als griffier de organisatie pro-actief te benaderen. Hierdoor kan de zichtbaarheid van de griffier en de raad toenemen en de afstand verkleind worden.

Trainingen werkgeverscommissie
Naar aanleiding van de trainingen die wij samen met de NVvR organiseren voor de werkgeverscommissie, benadrukte Ralph dat de raad als collectief verantwoordelijk is voor de aansturing van de griffie. De griffier ondersteunt en adviseert weliswaar individuele raadsleden maar ook de raad als geheel. Door als raad met de griffier het gesprek te voeren over de ambities en wensen van de raad, kan ook de benodigde omvang en inzet van de griffie in beeld worden gebracht. Op die manier versterken raad en griffier elkaar. Zo kan de Eilandsraad als het hoogste besluitvormende orgaan daadwerkelijk die rol pakken die het vanuit de Gemeentewet heeft.

Er wordt over en weer teruggekeken op een interessante ontmoeting. Een voortzetting van een uitwisseling voor de BES eilanden wordt beoogd. Hiervoor wordt eerst gekeken waar de behoeften vanuit de eilanden liggen.