Eigenstandig en(on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s

Het ministerie van BZK heeft aan Geerten Boogaard, Harmen Binnema en Petra Paulides advies gevraag over de (juridische) mogelijkheden om de decentrale griffiersfunctie te versterken.

Dit heeft het rapport ‘Eigenstandig en(on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s' opgeleverd, dat de minister aan de Kamer heeft gestuurd. Het bestuur van de VvG heeft een reactie op de kamerbrief van de minister van Binnenlandse Zaken opgesteld en verzonden over de versterking van decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen. Een werkgroep van 23 griffiers heeft zich gebogen over dit advies.