Bijeenkomst Werkgeversfunctie Haarlem

Gemeentehuis Haarlem

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en één van de belangrijkste gesprekspartners van de griffier over het functioneren van de raad én de griffie.

Goed werkgeverschap is mede bepalend voor de taken en ondersteuning door de griffie. Voor griffiers en raadsleden, die actief zijn in de werkgeverscommissie, organiseren wij samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bijeenkomsten in het hele land over de wisselwerking van goed werkgeverschap en de juiste ondersteuning.

Wat kunnen we leren van elkaar? Wat zijn de succesverhalen? En waar is verbetering mogelijk in het werkgeverschap van de raad?

Inhoud
De aandacht gaat uit naar hoe een professionele werkgeverscommissie de professionalisering van de griffie kan bevorderen. Daarnaast is er aandacht voor het komen tot een gelijkwaardige positie van de griffier in de driehoek zodat de raad goed in positie gebracht kan worden en blijven. Ook is er aandacht voor het investeren in de omvang van de griffie en het ontwikkelen van de ondersteuning van de raad.

Uiteraard is er ruimte voor vragen, tips en een goed gesprek om te zorgen voor de optimale verhouding tussen raad en griffier.

Aanmelden kan via de website van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.