Digitaal beraadslagen en besluiten

De Tijdelijke wet met betrekking tot digitale besluitvorming is niet meer van kracht. Dit houdt in dat de raad en commissies nog wel digitaal kunnen overleggen, maar geen rechtsgeldige besluiten meer kunnen nemen.

We zijn in afwachting van een permanente wet, die de digitale besluitvorming regelt. Zodra deze beschikbaar is, publiceren we die via de Headlines en deze website. 

Hieronder vind je tips om de digitale beraadslaging, voor zover die nog plaats vindt, te faciliteren.

Meer informatie