Commissie Professionele Ontwikkeling

De vereniging streeft er naar dat griffiers in ons land worden erkend en herkend als strategisch adviseur van de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers. De commissie draagt bij aan de realisatie van die doelstelling door diverse activiteiten.

Professionaliseringsagenda

De vereniging heeft een professionaliseringsagenda voor de periode 2018-2022. Deze wordt ingezet om het strategische doel te realiseren, namelijk een hoogwaardige invulling van de griffiersfunctie. In een voortdurend veranderende omgeving moet ook de griffier in ontwikkeling blijven. In de professionaliseringsagenda zijn 5 terreinen opgenomen waarop de vereniging gaat of blijft investeren. De commissie heeft het voortouw bij de uitvoering van deze agenda.

 • scholingsaanbod
 • collegiaal leren
 • praktijkgericht leren in eigen huis
 • een op leren gerichte omgeving
 • samenwerking met onze strategische partners

  Opleiding en ontwikkeling

  De ontwikkelscan is in 2020 gelanceerd. Deze online vragenlijst geeft inzicht hoe je scoort op de voor een strategische griffier relevante competenties. De uitslag van de scan helpt invulling te geven aan de scholingsbehoefte van griffiers. De ontwikkelscan geeft verder handvatten voor het gesprek met de werkgeverscommissie over de gewenste persoonlijke ontwikkeling en de bijbehorende scholing. De uitkomsten van de scan kunnen ook aanleiding zijn voor een ontwikkelgesprek met een deskundige op dit vlak.

  De commissie onderhoudt contacten met opleiders. Met hen wordt ingezet op permanente educatie en een passend opleidingsaanbod. Dat moet soms nog ontwikkeld worden, zodat het goed aansluit bij de benodigde competenties van griffiers. In de afgelopen jaren heeft de commissie in samenspraak met opleiders enkele specifieke opleidingen ontwikkeld. Wij kijken of we het aanbod verder uitbreiden met ‘kant-en-klare’ modules, die griffierskringen kunnen afnemen, om het leren dicht bij huis mogelijk te maken. Daarnaast willen we met opleidingsinstituten nagaan welke e-learning modules ontwikkeld kunnen worden. Ook blijven we inzetten op intervisie, voor zowel beginnende als gevorderde griffiers. Je kunt je opgeven bij het bureau. Er geldt een eigen bijdrage van € 300. 

  De vereniging kent al enige jaren een scholingsfonds, voor collega’s die weinig of geen scholingsbudget ter beschikking hebben. Daarmee bieden we een stimulans voor onze collega’s om in scholing en daarmee verdere professionalisering te blijven investeren. Je kunt een onderbouwde aanvraag indienen bij het bureau. Beoordeling vindt plaats door Raymond Jeene (penningmeester), Jolien Houtman (voorzitter van de commissie) en Hester den Oudsten (directeur). Er is ruimte voor een aantal aanvragen per jaar.

  Kennisuitwisseling

  Bij griffiers is veel kennis en ervaring aanwezig. Om deze kwaliteiten goed uit te wisselen, zet de commissie stevig in op netwerken middels ontwikkeling door ontmoeting. Regelmatig organiseren we webinars en Grote Workshops over actuele onderwerpen (soms in combinatie met een ledenvergadering en/of gerelateerd aan het jaarthema van de vereniging). Bij deze activiteiten betrekken we collega’s om hun kennis en ervaring te delen. Binnen ons ledenbestand hebben we voldoende collega’s die expertise over actuele onderwerpen hebben en die ook voldoende vaardigheden hebben om deze expertise over het voetlicht te brengen. Workshops en webinars worden aangekondigd via de agenda

  (Internationale) certificering en permanente educatie

  Uitgangspunt voor de commissie blijft dat griffiers worden gestimuleerd jaarlijks bij te scholen en dit ook bespreekbaar te maken bij de werkgeverscommissies. Zo’n investering draagt bij aan verdere carrièrestappen en persoonlijke ontwikkeling. Certificering op zich is geen doel. Wij zien dit als een middel om zichtbaar te maken dat griffiers de ontwikkeling van het vak serieus nemen en daar permanent aan willen werken. Certificering zal daarom altijd het resultaat zijn van activiteiten in het kader van permanente educatie. Op dit moment maken we voor certificering gebruik van het programma van het IIMC

  Profielfoto Ariette Goslongs
  Ariëtte
  Goslings
  Commissielid
  Gemeente Moerdijk
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Arnout van Kooij
  Arnout
  van
  Kooij
  Bestuurslid
  Gemeente IJsselstein
  Bestuur
  Professionele ontwikkeling
  profielfoto Anneloes Krone
  Anneloes
  Krone
  Secretaris
  Provincie Flevoland
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Bernadette Jansen
  Bernadette
  Jansen
  Commissielid
  Gemeente Voorst
  Professionele ontwikkeling
  profielfoto Chantal Krouwel
  Chantal
  Krouwel
  Commissielid
  Gemeente Barendrecht
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Daniëlle Rijnders
  Daniëlle
  Rijnders
  Commissielid
  Gemeente Utrecht
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Jan Karens
  Jan
  Karens
  Commissielid
  Gemeente Nieuwegein
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Lammy Roest-Jonkers
  Lammy
  Roest - Jonkers
  Voorzitter
  Gemeente Heerenveen
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Mieke Peters
  Mieke
  Peters
  Commissielid
  Gemeente Schiedam
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Sophie Boere
  Sophie
  Boere
  Commissielid
  Gemeente Venray
  Professionele ontwikkeling
  Profielfoto Thy Nguyen
  Thy
  Nguyen
  Commissielid
  Gemeente Almere
  Professionele ontwikkeling
  profielfoto Yvonne Hermans
  Yvonne
  Hermans
  Commissielid
  Gemeente Hillegom
  Professionele ontwikkeling
  Ralph
  Ralph
  de Vries
  Bestuursadviseur
  Vereniging van Griffiers
  Bureau
  Professionele ontwikkeling