Commissie Openbaar Bestuur

De commissie volgt ontwikkelingen op het terrein van het lokaal bestuur en adviseert het bestuur, de andere commissies en externe partijen over de betekenis hiervan voor de functie van griffier, zijn rol in de bestuurlijke driehoek en de positie van de raad. Belangrijke thema’s hierbij zijn participatie, vernieuwing van de lokale democratie en bestuurlijke samenwerking. De commissie haakt aan bij externe ontwikkelingen op wetgevingsvlak. Zo is er afgelopen jaren bijvoorbeeld geadviseerd over de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen en over de wetswijziging voor rekenkamers.

De commissie is vaste gesprekspartner van onder meer de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van BZK. Ook treedt de commissie op als begeleidingsgroep vanuit de griffiers voor het gezamenlijke programma van de beroepsverenigingen, het ministerie van BZK en de VNG: Democratie in Actie. Daarnaast is de commissie vertegenwoordigd in de VNG-commissie Raadsleden & Griffiers.

Doel

De commissie wil gestalte geven aan een belangrijk onderdeel van de statuten van de vereniging, namelijk het leveren van een kwalitatieve bijdrage aan (de ontwikkelingen in) het openbaar bestuur ter ondersteuning en vanuit het gezichtspunt van griffiers. 

Taken

De commissie heeft hierbij de volgende taken:

  • Het voorbereiden van adviezen en reacties op ontwikkelingen op het gebied van het openbaar bestuur en het leveren van producten voor griffiers en gemeenteraden.
  • Het deelnemen aan het debat over het openbaar bestuur in brede zin.
  • Het signaleren van ontwikkelingen gericht op de omgeving en functie van de griffier, door middel van essays, jaarschriften, brochures e.d.
  • Het leveren van inhoudelijke bijdragen aan kringen, het Jaarcongres en andere activiteiten van de vereniging door middel van workshops e.d.

Participatie en het BOB-model (2022)

Dit rapport is een vervolg op het eerdere onderzoek dat we met ProDemos hebben uitgevoerd naar de rol van griffiers bij inwonersparticipatie in het lokaal bestuur. Eén van de bevindingen is dat er veel mogelijkheden zijn om meer bewonersparticipatie mogelijk te maken. Dit is in ieder geval bij het BOB-vergadermodel het geval. De bijeenkomsten moeten daar dan wel bewust voor ingezet worden. In het rapport worden suggesties voor creatiever gebruik van de beeldvormende fase gedaan. Dit rapport laat zien dat griffiers een belangrijke rol kunnen spelen om de betrokkenheid van inwoners te versterken. Het vergadermodel biedt hiervoor mogelijkheden. Door onze inzet als griffiers kunnen we bijdragen aan het vertrouwen van inwoners in hun volksvertegenwoordigers. Zie hier het
Rapport voor de VvG (griffiers.nl)

Trendonderzoeken

In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen wordt periodiek onderzoek uitgevoerd naar de trends en ontwikkelingen in de lokale politiek vanuit het perspectief van de griffiers van gemeenteraden en Provinciale Staten. 

Overzicht trendonderzoeken

Onderzoeksrapporten

De commissie wordt regelmatig gevraagd mee te denken met onderzoekers, zowel reactief als proactief. De commissie is betrokken geweest bij de volgende onderzoeksrapporten.

Overzicht onderzoeksrapporten

Bijeenkomsten

Als commissie Openbaar Bestuur organiseren we met enige regelmaat bijeenkomsten om griffiers in den lande te informeren over actuele ontwikkelingen in het openbaar bestuur of om daarover in gesprek te gaan.

De informatie die tijdens dergelijke bijeenkomsten gedeeld is, is hieronder terug te vinden:

  • Januari 2023: Workshop over regionale samenwerking met Maarten Hageman - Commissiebijeenkomst | Vereniging van Griffiers
  • Februari 2023: Lunchgesprek over de Wet Open Overheid met Jeroen Jonkers van de VNG - Kijk de webinar terug, download de presentatie of bekijk de vragen/antwoorden.
  • Maart 2023: Lunchgesprek over de nieuwe geheimhoudingsbepalingen in de gemeentewet met Corline Norde van La Gro Geelkerken Advocaten. Kijk de webinar terug, download de presentatie of bekijk de vragen/antwoorden.
  • Juni 2023: Lunchgesprek over participatie op decentraal niveau
  • Juni 2023: Workshop tijdens de ALV over de rol van griffiers bij het verstreken van het vertrouwen in de lokale democratie. Bekijk de praatplaat

 

 

 

Profielfoto Margriet Veeger
Margriet
Veeger
Commissielid
Gemeente Lisse
Openbaar Bestuur
Profielfoto Menno Huisman
Menno
Huisman
Voorzitter Commissie Openbaar Bestuur
Gemeente Den Helder
Openbaar Bestuur
Profielfoto Rosanne Slootweg
Rosanne
Slootweg
Secretaris cie. Openbaar Bestuur
Gemeente Castricum
Openbaar Bestuur
Profielfoto Ruurd Palstra
Ruurd
Palstra
Bestuurslid
Gemeente Velsen
Bestuur
Openbaar Bestuur
Profielfoto Eelco Groenenboom
Eelco
Groenenboom
Commissielid
Gemeente Albrandswaard
Openbaar Bestuur
Elles
Elles
Kroon
Commissielid
Gemeente Noordoostpolder
Openbaar Bestuur
Iroy
Iroy
Konings
Commissielid
Gemeente Vlaardingen
Openbaar Bestuur
Profielfoto Johan Janssen
Johan
Janssen
Commissielid
Gemeente Zeist
Openbaar Bestuur
Joost Leegwater
Joost
Leegwater
Gemeente Dalfsen
Openbaar Bestuur
Kirsten ten Kate
Kirsten
ten
Cate
Voorzitter
Provincie Noord-Brabant
Bestuur
Openbaar Bestuur
Remco van der Laan
Remco
van
Der Laan
Commissielid
Purmerend
Openbaar Bestuur
Saskia Voortman
Saskia
Voortman
Commissielid
Staphorst
Openbaar Bestuur