Commissie Integriteit

Integer handelen is van groot belang voor de spelers in het openbaar bestuur en griffiers onderkennen dit. De commissie stelt een integere beroepsuitoefening van griffiers centraal.

De commissie ondersteunt griffiers bij het maken van moreel juiste keuzes in hun eigen handelen en bij het adviseren van volksvertegenwoordigers bij integriteitsdilemma’s. En om goed te handelen wanneer een integriteitskwestie zich voordoet.

Hiervoor is niet alleen kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie nodig, maar vooral ook morele oordeelskracht. De commissie ondersteunt griffiers hierbij. De commissie volgt hierin de actualiteiten en wetswijzigingen en denkt graag aan de voorkant mee.

Doelen

•    Integriteit en morele oordeelsvorming onder de aandacht brengen bij griffiers;
•    Het versterken van de morele oordeelskracht van griffiers over eigen handelingen en van andere spelers in onze beroepspraktijk;
•    Griffiers ondersteunen bij dilemma’s op het gebied van integriteit en morele oordeelsvorming.

Waarvoor kun je bij ons terecht?

•    Informatie en trainingen over de rol van griffier in het integriteitsbeleid.
De commissie verzorgt trainingen in griffierskringen waar deze nog niet is gegeven. In de training staan de volgende vragen centraal: Hoe ondersteun je volksvertegenwoordigers bij het voorkomen van schendingen? Wat doe je bij een melding van een integriteitsschending? Hoe maak je als griffier zelf moreel juiste keuzes?
•    Informatie over de rol van griffiers bij vermeende integriteitsschendingen. Zie hiervoor ook de in 2023 geactualiseerde handreiking
•    Informatie over hoe je als griffier je volksvertegenwoordiging kunt adviseren over integer handelen. Hierover is ook het boekje ‘Integriteitskompas; morele richtingwijzer voor griffiers’ uitgegeven.
•    De commissie kan als klankbord dienen voor griffiers en partners, zoals de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van BZK.

Wat pakken we in 2023 op?

•    Integriteitskompas
Nu het onderzoek naar het gezag van de griffier er ligt, gaat de commissie onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor het eerder verschenen Integriteitskompas. Daarin staan de kernwaarden van de griffier beschreven, die in het onderzoek naar het gezag van de griffier verder worden uitgewerkt. Deels zal dat bij de activiteiten van de commissies Professionalisering en Belangenbehartiging aansluiten. Ook kan het de aanzet voor een beroepscode zijn.

•    Uitbreiden vraagbaakfunctie
Het komende jaar kijkt de commissie hoe de vraagbaakfunctie kan worden verbreed en beter onder de aandacht van griffiers kan worden gebracht.

•    Verbreding naar ‘integriteit en weerbaarheid’
Volksvertegenwoordigers ervaren steeds meer druk ‘van buiten’, zoals vormen van (verbale) agressie en geweld. Samen met persoonlijke morele afwegingen kan dit er toe leiden dat volksvertegenwoordigers oneigenlijk beïnvloed worden in de uitoefening van hun taak. De commissie onderzoekt wat zij hierin kan betekenen. De commissie neemt ook deel in het platform Weerbaar bestuur.

 

 

 

 

 
Profielfoto Hans Scherpenzeel
Hans
Scherpenzeel
Bestuurslid
Gemeente Almelo
Bestuur
Belangenbehartiging
Integriteit
esther van der mark
Esther
van der
Mark
Commissievoorzitter
Gemeente Roosendaal
Integriteit
Profielfoto Robin Reichrath
Robin
Reichrath
Gemeente Gulpen-Wittem
Juridische vraagbaak
Integriteit
Esther
Esther
Vegt
Commissielid
Alphen aan den Rijn
Integriteit
Saskia
Saskia
van Dijk
Commissielid
Gilze en Rijen
Integriteit
Yentl
Yentl
van Bakel
Commissielid
Gemeente Bergeijk
Integriteit
Youri Kling
Youri
Kling
Commissielid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Integriteit
Willem van der Meer
Willem
van der
Meer
Commissielid
Gemeente Eindhoven
Integriteit