Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Een deel van de wijzigingen trad per 1 juli 2022 in werking, een ander deel dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn geïmplementeerd.

De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) verplicht tot  wijziging van alle gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen trad per 1 juli 2022 in werking, een ander deel dient uiterlijk 1 juli 2024 te zijn geïmplementeerd in de gemeenschappelijke regeling. Het gaat hierbij om: zienswijze voor besluiten, burgerparticipatie, afspraken over evaluatie en afspraken over uittreding. Lees verder